Jūrmalas Alternatīvā Skola

JAS_septembra sveiciens_s 2

JAS

Jūrmalas Alternatīvā skola ir dibināta 1991. gadā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas un Jūrmalas pašvaldības atbalstu.

Skolā bērni mācās no 1.- 9. klasei. Pirmsskolas vecuma bērniem ir izveidots JAS bērnudārzs . Jūrmalas Alternatīvajā skolā kopā ar bērnudārza audzēkņiem šobrīd mācās 200 bērni.

Jūrmalas Alternatīvā skola darbojas kā eksperimentāla mācību iestāde, kuras darbības galvenie virzieni ir:

  • vispusīgas izglītības nodrošināšana, ievērojot katra skolēna individuālās spējas un intereses; jaunu mācību programmu veidošana un metodisko materiālu sagatavošana publicēšanai; individualizētas apmācības un citu mācību metožu izstrāde;
  • pedagoģijas studentu prakses un skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu rīkošana.